Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Yaşadığımız çevre ve içinde bulunduğumuz topluma karşı koruyucu ve destekleyici olmak, birlikte daha iyiye gitmek Sosyal ve Çevresel Politikamızın temelidir.

Hedefimiz, çevre politikamızın ve performansımızın ilgili kanunlar ile düzenlemelere uygunluğunu düzenli olarak gözden geçirmek, ilgili düzenlemelerde yer alan standartlara uymak ve mümkün olduğu ölçüde bu standartların üstüne çıkmaktır. Yasal düzenlemelerin olmadığı durumlarda faaliyetlerimizin neden olduğu çevresel etkileri en aza indirmek için kendi standartlarımızı oluşturmak için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.